Condiţii geografice

divider

Comuna Brănişca, alcătuită din 9 localităţi (Brănişca, Boz, Rovina, Tîrnăviţa, Tîrnava, Căbeşti, Gialacuta, Bărăştii Iliei, Furcşoara), este situată pe partea dreaptă a râului Mureş, în culoarul cu acelaşi nume din sectorul Deva – Lipova, pe drumul judeţean 706A Băiţa-Ilia. Localitatea este străbătută de calea ferată Deva-Arad, cu ramificaţie din Ilia spre Lugoj.

Comuna se află pe culoarului Mureşului,  sectorul Deva-Zam, pe partea dreaptă a râului. Centrul de comună se află la o altitudine de 183 m faţă de nivelul mării şi la o distanţă de 14 km de municipiul Deva. Suprafaţa totală a comunei este de 7341 ha. Limita sudică a comunei este râul Mureş, iar cea nordică o reprezintă culmile Munţilor Metaliferi. În partea nordică a comunei, printre culmile netezite ale suprafeţei de 4-500 m, bine păstrate în valea Bozului, se află satele Bărăştii Iliei, Căbeşti, Furcşoara şi Gialacuta. Limitele estice şi vestice ale culoarului Deva-Zam sunt clar evidenţiate prin îngustările de la Brănişca şi Tătărăşti-Zam. Defileul Brănişca se desfăşoară pe o distanţă de 8 km, între Şoimuş şi Brănişca, unde un pinten al Munţilor Metaliferi îngustează culoarul Mureşului până la 1 km. Partea cea mai joasă a comunei face parte din cunoscuta terasă Brănişca-Bretea Mureşană.

Din inventarul floristic realizat de diverşi cercetători ai zonei Culoarului Deva – Zam, rezultă că acesta cuprinde un număr de 904 specii, repartizate în 415 genuri şi 98 de familii. Vegetaţia lemnoasă a versan-ţilor este alcatuită din cer şi gorun, întâlniţi pe versanţii puternic însoriţi. În stratul arbustiv se remarcă lemn câinesc, păducel, corn, sânger, măceş, arţar, alun etc.

Fauna zonei este alcătuită dintr-o diversitate de vietăţi, reptile, insecte, animale sălbatice: guşter, năpârcă, şoricar, buhă, privighetoare, pupăză, cinteză, mierlă, cârtiţă, iepure, vulpe, lup, mistreţ.