Biserica de zid cu hramul “Sfântul Nicolae” din Leşnic, comuna Veţel, sf. sec. XIV–lea

divider

biserica-sf-nicolae-lesnic-detaliuBiserica de zid cu hramul “Sfântul Nicolae” din Leşnic, comuna Veţel, judeţul Hunedoara, a fost construită la sfârşitul sec. XIV–lea. Între vechiile ctitorii ale cnezilor români din părţile Hunedoarei, monumente de o însemnătate istorică şi artistică aparte, se numără şi mica biserică din satul Leşnic, localitate situate la 18 km. est de Deva, în stânga Mureşului. Lăcaşul are un plan simplu, de tip sală cuprinzând un naos dreptunghiular, măsurând în interior 5,60 X 5 m şi un altar acoperit cu o boltă semi-cilindrică dispusă longitudinal, cărora li s-a adăugat un prenaos, tăvănit ca şi naosul, având deasupra o clopotniţă de lemn, iar la intrare amenajat târziu, un mic pridvor de lemn. Adăugirea pronaosului a prilejuit şi realizarea pe cele două laturi ale intrării, în naos, a unor deschideri cu partea superioară în arc. Într-un mormânt situat în partea de sud-vest a naosului a fost descoperită o cataramă de bronz, databilă la sfârşitul sec. XV sau în sec. XVI. Cele mai vechi fragmente ceramice datează din sec. XV. Monumentul semnalat cu mai bine de jumătate de secol în urmă, a reţinut mai târziu atenţia specia-liştilor, pictura care acoperă pereţii naosului constituind îndeosebi obiectul unor minuţioase analize. Caracteristicile arhitec-turale, lipsa unui edificiu anterior şi atestările documentare ale cneazului Dobre, fiul lui Ioan din Leşnic, în 1386 şi 1394, permit datarea bisericii la sf. sec. XIV şi îndreptăţesc considerarea cneazului Dobre drept ctitor al bisericii din Leşnic.

biserica-sf

biserica-sf-nicolae-lesnic-frontal