slide-boia-barzii

Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh“, din satul Boia Bârzii, comuna  Veţel

divider

Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh“, din satul Boia Bârzii, comuna  Veţel, judeţul Hunedoara, a fost construită în sec. XVIII. Biserica figurează pe lista nouă a monumen-telor istorice, fiind ridicată în preajma anului „de la I[isu]s H[risto]s 1785″, înscris pe clopotul mic din bronz. Lăcașul actual a fost renovat în anii 1881 (șantier cu caracter de rectitorire), 1965 (căptușirea suprafeței interioare a bârnelor cu scânduri, peste un eventual decor pictural degradat) și 2007 (consolidarea terminației poligonale a pronaosului și schimbarea pardoselii). Este un edificiu de plan dreptunghiular, cu absida pentagonală, nedecroșată, prevăzut cu un turn-clopotniță scund, îmbrăcat în tablă; la acoperișul propriu-zis s-a păstrat învelitoarea clasică de șiță. Intrarea este amplasată pe latura sudică a pronaosului. Din zestrea sa de odinioară făcuseră parte câteva icoane pe sticlă, un frumos steag bisericesc de la începutul secolului al XlX-lea și numeroase xilogravuri.