Biserica de lemn din Ghergheş, comuna Cârjiţi, sf. sec. XVII.

divider

Biserica de lemn din Ghergheş, comuna Cârjiţi, judeţul Hunedoara a fost construită la sârşitul sec. XVII. Are hramul “Sf. Cuvioasă Paraschiva” (14 octombrie) şi este declarată monument istoric. La limita nord-estică a Ţării Pădureniilor, în satul Ghergheş se găseşte lăcaşul ridicat la sfârşitul sec. XVII-lea, vechime confirmată de includerea sa în tabelele conscripţiilor din anii 1733, 1750, 1761-1762, 1805 şi 1829-1831 şi pe harta iosefină a Transilvaniei (1769- 1773). Este compus dintr-un altar nedecroşat, poligonal, în trei laturi şi un naos de proporţii reduse, ambele boltite semicilindric, cărora li se adaugă un pronaos tăvănit, suprapus de un turn-clopotniţă scund, cu foişor deschis şi coif piramidal, învelit în tablă. Lăcaşul, acoperit cu eternită a fost supus de-a lungul timpului mai multor reparaţii. Cea mai însemnată s-a desfăşurat pe la mijlocul sec. al XIX-lea, fiind pusă în legătură cu un antimis dăruit de marele ierarh Andrei Şaguna în anul 1855. Pereţii interior sunt căptuşiţi cu scânduri, sub care se ascund probabil fragmente picturale de factură post-brâncovenească, înrudite în acest caz cu unele dintre icoanele tâmplei, executate în anul 1792 de unul din zugravii de la Răduleşti, Mihail sau Nicolae. Alte icoane poartă semnăturile pictorilor bisericeşti Pascam/ Pascu (Pascam zugrav 19 august 1774) şi Gheorghe din Nandru.

biserica-gherghes

detaliu-biserica-gherghes