slide-tarnavita

Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” din Târnăviţa, monument istoric

divider

A fost construită deceniul şapte al sec. XVII-lea, după cum menţionează actul edificării, săpat în ancadramentul intrării din partea de sud, care consemnează săvârşirea bisericii „în zilele craiului Apafi Mihai şi a arhi-episcopului Sava“. Este un edificiu de plan dreptunghiular de mici dimensiuni, acoperit cu șiță, păstrând particularitatea arhaică a nedecroșării terminațiilor poligonale cu trei laturi ale absidei și ale pronaosului. Se aseamănă în ceea ce priveşte tehnica constructivă cu biserica din Târnava, regăsim aceeaşi execuţie a îmbinării, aceeaşi formă a consolelor, cu cioplituri predominant curbe. Turnul-clopotniță scund (cu foișor în console și fleșă ascuțită), rezemat de coama apuseană a acoperișului unitar de șiță, a fost înălțat abia în secolul al XVIII-lea.  Urmare a strânselor relații existente între mitropolitul Sava Brancovici și întâi-stătătorii bisericești ai Ungrovlahiei, un meșter zugrav, rămas anonim (provenea din vestita ,,școală’’ de pictură de la Târgoviște), a fost trimis să picteze iconostasul și peretele răsăritean al naosului; în aceiași direcție se înscrie și dăruirea acelui frumos antimis, menționat anterior. După un secol, Constantin Zugravul a definitivat împodobirea interiorului lăca-șului și a ușilor împărătești. Din patrimoniul bisericii făcuseră parte și două valoroase icoane (,,Iisus Pantocrator’’ și ,,Sfântul Ierarh Nicolae’’) din vechea tâmplă, păstrate în colecția mănastirii arădene Gai. Din spaţiul pictat se mai distinge friza apostolilor şi chipul unui oştean, în capătul drept „Visul lui Iacov“ şi „Feţele apostolilor“.