biserica-basrasti

Biserica de lemn “Întâmpinarea Domnului”, sec. XIX-lea, satul Bărăştii Iliei

divider

Biserica de lemn “Întâmpinarea Domnului”, sec. XIX-lea, satul Bărăştii Iliei, construcţia 1778. Figurează pe lista monumentelor istorice. Parohia Bărăştii Iliei apare înregistrată la 1733 cu 25 de familii unite, dar fără preot şi biserică. Biserica de aici, care poartă hramul “Întâmpinarea Domnului”, a fost construită între anul 1750 şi 1760 – 1762. Biserica este aşezată în apropierea pârâului Bărasca, cu plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroşată, poligonală în trei laturi. Cadrele intrărilor sunt marcate de pervaz şi tencuială, dar se presupune că cel al uşii de vest, spre naos, are decor sculptat. Un chenar pe motivul dintelui de lup, adâncit în grosimea lemnului, ornează cornişa, singurul de acest fel în bisericile de lemn hunedorene. Tavanul este drept peste pronaos şi cu boltă în leagăn peste naos. Pictura de pe pereţi a dispărut fără urme. Lucrările de renovare din anul 1969 au afectat mult originalitatea. Clopotniţa robustă, de peste pronaos are foişor cu console şi coif.

În timp, lăcaşul a fost supus mai multor renovări, unele i-au alterat aspectul origi-nal şi bogatul decor iconografic. În anul 1696 eventualele inscripţii exterioare au fost acoperite cu un strat de tencuială, iar fragmentele picturale interioare cu placaj.

biserica-barasti-1