slide-1

 

Despre noi

divider

 

Centrul Local de Informare Turistică este destinat zonei omogene din punct de ve-dere fizico-geografic, alcătuită din  comunele: Brănişca, Certeju de Sus, Cîrjiţi şi Veţel, fiind înfiinţat din dorinţa de a dezvolta marketingul serviciilor legate de turismul local. Astfel, în comuna Brănişca a fost creat un centru de informare turistică care să promoveze obiectivele turistice şi culturale ale zonei integrat în mediul ambiant, deservit de utilităţi eficiente şi nepoluante.

Această zonă prezintă numeroase carac-teristici comune,  având tradiţii, obiceiuri, poziţie geografică şi activităţi economice asemănătoare. Teritoriul celor patru unităţi administrative este situat în partea central-nordică a judeţului Hunedoara, într-o zonă ce beneficiază de o poziţie geo-grafică excepţională, de la luncă până la zonă deluroasă, stufărişuri şi păduri de foioase, pârâuri şi stâncărie calcaroasă, peisajul având capacitatea de a atrage atenţia iubitorilor de natură.

Obiceiurile zonei sunt asemănătoare, oa-menii locului respectând în mare aceleaşi tradiţii: sărbătorile de iarnă, diverse obi-ceiuri legate de evenimentele importante din viaţa omului.